محل برگزاری همایش : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی (جنب بیمارستان شریعتی و دانشگاه تربیت مدرس)