1- طریقه عضویت به چه صورت است؟
2- آیا فرصت چکیده و مقالات تمدید می شود؟
3- چکیده های پذیرفته شده چه می شود؟
4- توزیع چکیده ها به چه صورت است؟
5- جواب داوری مقالات چه زمانی اعلام می شود؟
6- آیا گواهینامه برای چکیده ها صادر می شود؟

1- طریقه عضویت به چه صورت است؟ up

با ثبت نام کردن در سایت همایش

2- آیا فرصت چکیده و مقالات تمدید می شود؟ up

خیر

3- چکیده های پذیرفته شده چه می شود؟ up

در مجموعه چکیده مقالات چاپ خواهد شد

4- توزیع چکیده ها به چه صورت است؟ up

در روز همایش توزیع می شود.

5- جواب داوری مقالات چه زمانی اعلام می شود؟ up

نتایج داوری مقالات بعد از همایش مشخص و از طریق سایت اطلاع رسانی می شود.

6- آیا گواهینامه برای چکیده ها صادر می شود؟ up

خیر، دوستانی که چکیده آنها پذیرش شده می توانند نسخه چاپی چکیده را تهیه فرمایند