اطلاعیه شماره 1
1397-02-15

به اطلاع اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند با توجه به استقبال گسترده و استمرار فرآیند دریافت چکیده و مقالات ، زمان قطعی برگزاری سومین همایش ملی آسیب ها ی اجتماعی ایران ، 30 و 31 خرداد ماه 1397 اعلام می گردد. مهلت ارسال چکیده :31 اردیبهشت 97 و مهلت ارسال مقالات: 15 خرداد97